Bærekraft i Jæren Sparebank

Vi har et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon og brudd på grunnleggende menneske - og arbeidstakerrettigheter. Tillit fra omverdenen og et godt omdømme er viktig for oss. Vi skal være bevisste og utøve vår rolle som en ansvarlig samfunnsaktør.