Jæren sparebank har utarbeidet et grønt obligasjonsrammeverk for finansiering av energieffektive bygninger, bærekraftig landbruk samt fornybar energi. Ved å benytte markedet for grønn finansiering vil Jæren Sparebank tydeliggjøre ambisjonen om å bidra i det grønne skiftet. Det grønne obligasjonsrammeverket angir kriterier for hvilke typer utlån som kan inkluderes i den grønne utlånsporteføljen som danne grunnlag for utstedelse av grønne obligasjoner. Videre beskriver rammeverket prosedyre for utvelgelse av utlån til den grønne utlånsporteføljen og rapporteringskrav som medfølger.

Grønt rammeverk (engelsk - pdf)

Second party opinion (engelsk - pdf)