Lokalbanken på Jæren

Lokalbanken på Jæren

Vi er lokalbanken på Jæren med kontor i Hå, Klepp, Time og Gjesdal. Våre ansatte er flinke, fjåge og kjenner Jæren. Vi støtter, sponser og heier på mangfoldige lag og foreninger som alle bidrar til et gode og levende lokalmiljø.Åpningstider, adresser og telefonnummer