Jærsk business er vår business 

Jærsk business er vår business 

Vi bidrar til at næringsdrivende skal kunne ha fullt fokus på butikken de driver. Lokalbanken kjenner deg, din bedrift og ditt marked.

Illustrasjon av to kaffekopper, en med hjerte og en med J'e

Kontakt oss!

Jærsk business er vår business.
Rask respons og fjåge folk.
Lene og Christian Roxman

Kundehistorie - Roxman Bakeri & Konditori

Vi kommer nordfra på rv. 44. I det vi nærmer oss avkjøringa til Sirevåg, dukker industriområdet Skog opp på venstre side. Målet er i sikte. Roxman Bakeri og Konditori. Etablert 1957.
Marit og Arthus Salte på gråtassen

Kundehistorie - Torvholen Gard

Torvholen Gard ligger like sørvest for Salteskogen i Klepp kommune. Her driver Marit og Arthur Salte dels tradisjonell gardsdrift, dels en tilrettelagt velferdstjeneste i form av demensomsorg. 

Snakk med oss om forsikring!

Gule støvler i sølepytt

Miljøforsikring

Vi tilbyr miljøforsikring til våre bedrifts- og landbrukskunder. Ved en plutselig forurensningshendelse vil  kostnadene knyttet til å tilbakeføre naturen slik den var før hendelsen ikke omfattes av det ordinære bedriftsansvaret. 
Miljøforsikringen vil kunne dekke dette, i tillegg til en eventuell miljøerstatning som du/dere kan bli pålagt å betale til staten. 
Gård

Grønt landbrukslån

Jæren Sparebank ønsker å bidra til bærekraftig og fremtidsretta utvikling i landbruket og lanserer grønn finansiering av grønne energikilder, primært solcellepanel.


Illustrasjon av laptop

Telepay og NDR fases ut 1. oktober 2024

Viktig endring i nettbank bedrift: Fra 1. oktober 2024 blir ISO 20022XML standard betalingsformat for oss. Dettemedfører en modernisering av betalingsflyten. Etter denne datoen kan ikke gamle formater som Telepay og NDR lenger benyttes.