Jærsk business er vår business 

Jærsk business er vår business 

Vi bidrar til at næringsdrivende skal kunne ha fullt fokus på butikken de driver. Lokalbanken kjenner deg, din bedrift og ditt marked.

Telepay og NDR fases ut 1. oktober 2024

Viktig endring i nettbank bedrift: Fra 1. oktober 2024 blir ISO 20022XML standard betalingsformat for oss. Dettemedfører en modernisering av betalingsflyten. Etter denne datoen kan ikke gamle formater som Telepay og NDR lenger benyttes.

Snakk med oss om forsikring!

Miljøforsikring

Vi tilbyr miljøforsikring til våre bedrifts- og landbrukskunder. Ved en plutselig forurensningshendelse vil  kostnadene knyttet til å tilbakeføre naturen slik den var før hendelsen ikke omfattes av det ordinære bedriftsansvaret. 
Miljøforsikringen vil kunne dekke dette, i tillegg til en eventuell miljøerstatning som du/dere kan bli pålagt å betale til staten. 

Kontakt oss!

Jærsk business er vår business.
Rask respons og fjåge folk.
Gård

Grønt landbrukslån

Jæren Sparebank ønsker å bidra til bærekraftig og fremtidsretta utvikling i landbruket og lanserer grønn finansiering av grønne energikilder, primært solcellepanel.


Kundehistorie Sele Auto                                 - Jeg må ha bånn gass!

Karin og Eirik Steinsland eier og driver Sele Auto. Hun organiserer, han skrur. Eller som Karin sier det: – Eirik er den kreative, så kommer jeg bak og rydder opp. Jeg elsker rutiner!

 

Utfylling av kundeerklæring

Som følge av kravene i hvitvaskingsloven må alle norske banker til enhver tid ha oppdatert informasjon om sine kunder og deres bruk av bankens tjenester.