Jærsk business er vår business 

Jærsk business er vår business 

Vi bidrar til at næringsdrivende skal kunne ha fullt fokus på butikken de driver. Lokalbanken kjenner deg, din bedrift og ditt marked.

Kontakt oss!

Jærsk business er vår business.
Rask respons og fjåge folk.

Nye fjes på lokalbanklaget!

Kundeundersøkelse på gang

Årets kundemåling for næringskunder gjennomføres i perioden 29. august til 28. september. 
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar/Norsk Gallup og en del kunder vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: 
Norsk Gallup: survey@norskgallup.no

Kundehistorie Tom Arild Bekkeheien - Vindmølle på gården

Tom Arild Bekkeheien driver med produksjon av tomater på Tangen i Hå kommune og hadde fra før av innstallert solcellepanel som et supplement til tradisjonell elektrisitet.  En gårdsvindmølle ble neste steg i det grønne skiftet, på veien mot å bli enda mer selvforsynt. Vi har tatt en drøs med Tom Arild Bekkeheien om hvordan denne løsningen kom til.
Gård

Grønt landbrukslån

Jæren Sparebank ønsker å bidra til bærekraftig og fremtidsretta utvikling i landbruket og lanserer grønn finansiering av grønne energikilder, primært solcellepanel.


Miljøforsikring

Vi tilbyr nå miljøforsikring til våre bedrifts- og landbrukskunder. Ved en plutselig forurensningshendelse vil  kostnadene knyttet til å tilbakeføre naturen slik den var før hendelsen ikke omfattes av det ordinære bedriftsansvaret. 
Miljøforsikringen vil kunne dekke dette, i tillegg til en eventuell miljøerstatning som du/dere kan bli pålagt å betale til staten. 

Nettbank bedrift

Selvadministrasjon av brukere og opprette konto digitalt
Det er nå mulig å få lagt opp administrator i nettbank bedrift. Administratortilgangen gir mulighet for selvadministrasjonsfunksjoner i nettbanken som:
- Legge til nye brukere i nettbank bedrift
- Tildele og endre kontorettigheter for brukere (inkl. legge opp beløpsbegrensninger for brukere).
- Slette brukere fra nettbank bedrift.
- Selvadministrert kontoopprettelse av brukskonto, sparekonto og skattetrekkskonto.

Ta kontakt med kundesenter bedrift på telefon
915 03290 eller post@jaerensparebank.no for å få lagt opp administrator i nettbanken.

Ta vare på bedriftens viktigste ressurser

Ved å kjøpe en bedriftshelseforsikring gjør du det enklere for dine medarbeidere å komme raskt tilbake i jobb etter sykdom og arbeidsulykker.

Utfylling av kundeerklæring

Som følge av kravene i hvitvaskingsloven må alle norske banker til enhver tid ha oppdatert informasjon om sine kunder og deres bruk av bankens tjenester.