Bærekraft i egen drift

Vi stiller krav til oss selv og vår drift - samt til våre leverandører. Noen tiltak er på plass allerede, men vi har planer om mange flere

Jæren Sparebank i dag

 • Vi har en overordnet bærekraftstrategi
 • Vi har egne retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar.
 • Vi har grønt boliglån, grønt landbrukslån, grønt billån og bærekraftige fond.
 • Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn.
 • Vi har kjøpt 100% vannkraft på strømforbruket vårt.
  Strømleverandøren garanterer da at det produseres like mye ren, fornybar strøm som bedriften forbruker. 
 • Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn.
  For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, foretas det individuell tilrettelegging av arbeidet. 
 • Vi bruker elektronisk kommunikasjon der det er mulig og printer minst mulig på papir.
 • Vi har system for avfallssortering i byggene våre.
 • Vi har fokus på redusert reisevirksomhet og digitale møter.

Vi er Miljøfyrtårnsertifiserte

Alle våre kontor er miljøfyrtårnsertifiserte.
Du kan lese mer om ordninger her

Dette jobber vi med å få på plass

 • Flere grønne produkter
 • Økt fokus på gjenbruk og sirkulær økonomi
 • Få bærekraft inn i kundesamtalen også på privatmarked
 • Fokus på likelønn 
 • Universell utforming av byggene våre.