Vi støtter, sponser og heier!

Vi støtter, sponser og heier!

Banken og gavestiftelsene bidrar med flere millioner i sponsing og gaver til lokale lag og foreninger på Jæren, hvert bidige år

Illustrasjon av to kaffekopper, en med hjerte og en med J'e

Heia frivilligheten!

Gode lokalsamfunn trenger korps, bondekvinner, idrettslag, ungdomsklubber, frivillighetssentraler og mange, mange andre frivillige miljøbyggere. Derfor sponser vi og gir gaver til et stort antall organisasjoner og lag.

Raunen utenfor Brusand

Lokalkapital Jæren

Ny stiftelse skal gi kapital og hjelp til oppstarts- og vekstselskaper på Jæren.
Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå finansierer en ny stiftelse som skal bidra til nyskaping og vekst i kommunene Time, Hå, Klepp og Gjesdal.
I stiftelsesåret er det foreløpig satt av 5 millioner kroner som skal komme oppstarts- og vekstselskaper til gode. 


Voll Akademiet fotball

Vollakademiet 

Vollakademiet er et gratis tilbud for alle 10 - 16 åringene i Voll IL!  70 barn og unge deltar og
hver mandag, onsdag og fredag kjører Vetle Folkvord Håland fotballtreninger på anlegget i Verdalen.
Vi heier veldig på tilbud som er åpne for alle som vil - og som stolt sponsor av Voll IL har vi gitt t-skjorter til hele Vollakademigjengen.