Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold

Jæren Sparebank jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
Banken har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med dette.
Arbeidsgruppen består av en tillitsvalgt, en ansatt, leder HR og en fra ledelsen.
Gruppen skal årlig rapportere status i forhold til likestilling og ikke-diskriminering.

Redegjørelse likestilling og ikke-diskriminering 2022

Kvinner i Finans Charter

Jæren Sparebank har signert Kvinner i Finans Charter.
Kvinner i Finans Charter skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og spesialfunksjoner i finansnæringen i Norge. Kvinner i Finans Charter ble lansert i juni 2021.