Status                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eika Norden steg +1,1 % i april. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +0,6 %, målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 12,2 %, som er +2,2 % bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 10 %.

Aksjemarkedet gjennom april var som en ganske lunken og småsur start på våren. Det globale aksjemarkedet falt med 1,7 % (målt med MSCI verdensindeksen i USD). I Norden var avkastningen god sammenlignet med det brede bildet, mot de brede indeksene for verden, Europa og USA, som alle falt. Målt i lokal valuta var Norge det sterkeste markedet med en oppgang på 4,5 %, drevet av energi og råvaresektorer. Finland steg 2,5 % og Sverige steg  med 2 %. Danmark var det eneste markedet som endte i minus i mars med en nedgang på 2,4 %.     

Mens det amerikanske aksjemarkedet (S&P500 indeksen) hadde sin først negative måned i 2024 med et fall på -4,4 % så var Norge et av de sterkeste markedene. Energi og råvarer, slik som aluminium, har drevet denne oppgangen. Et fortsatt sterkt arbeidsmarked i USA, og sterke nøkkeltall for inflasjonsmålinger har satt markedets forventning om rentekutt fra den amerikanske sentralbanken på vent. Lange renter i USA, målt med 10-årig amerikansk statsobligasjon, har løftet seg til rundt 4,6 % og stigende renter har påvirket aksjemarkedet i april. 

I begynnelsen av 2024 var forventningen i markedet at renten ville kuttes opp mot syv ganger i USA, med det første rentekuttet allerede i mars eller april. Slik situasjonen er i dag er forventningen om rentekutt forskjøvet ut til langt ut på ettersommeren, og forventninger om antall kutt er redusert til rundt to kutt. 
For nordiske selskaper har resultatene for de tre første månedene av 2024 vært på linje med forventninger, men på aggregert nivå er det få tegn til at analytikere justerer opp inntjeningsforventninger bredt. 

Mye av optimismen i aksjemarkedet i 2024 er drevet av teknologioptimisme og forventinger om at kunstig intelligens vil være positivt for den økonomiske veksten og konjunkturen. Vårt syn på denne utviklingen er at det vil ta tid før dette vil materialisere seg i styrket økonomisk vekst. Samtidig merker vi anekdotisk at når vi møter selskapsledelser blir investeringer i dataanalyse stadig fremhevet og konkretisert. Samtidig holder seg inflasjon seg høy i USA og ledende indikatorer for arbeidsmarkedet og forbrukeren har svekket seg i det siste. Med dette blandede bakteppet, forblir strategien for Eika Norden å vekte porteføljen inn i selskaper med høy kvalitet og positiv estimattrend.

Resultater

Legemiddelselskapet AstraZeneca var den sterkeste bidragsyteren i porteføljen gjennom april med en oppgang på 14,1 % målt i norske kroner. Selskapet rapporterte nylig sterke resultater for første kvartal, blant annet drevet av økt salg av produkter innenfor kreftbehandling. Et annet legemiddelselskap, Novo Nordisk, bidro også positivt med en oppgang på 3,6 % i april, støttet av økende volumer innenfor fedmebehandling. Alfa Laval, et industriselskap som blant annet leverer varmevekslere, separatorer og pumper, var opp    13,8 % etter en sterk rapport for første kvartal.
 
På den negative siden var logistikkselskapet DSV ned 9,8 % gjennom måneden. Volumene i fraktmarkedet har nå vært svake i en lenger tid, og vi forventer at en normalisering i markedet vil kunne gi støtte til DSV fremover. Volvo, som produserer lastebiler, falt i april 3 % etter at Geely solgte en del av aksjene sine i selskapet. Forsvarsselskapet Saab falt 7,2 % i april til tross for at selskapet leverte gode marginer og sterk ordreinngang i årets første tre måneder. Til tross for denne nedgangen er Saab opp 45 % hittil i år. 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.