Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,52 % i juni. Hittil i år er avkastningen 5,01 %.

Markedsutvikling

Det norske obligasjonsmarkedet hadde en aktiv måned i juni med mange utstedelser både innen High Yield og Investment Grade. Internasjonalt har kredittmarginene steget mens rentenivåene er lite endret siste måned.

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Norske Skog og Longship Group, mens vi har deltatt i refinansiering i Norlandia Health & Care Group og solgt ut Axactor og Grøntvedt. Gjennomsnittlig løpetid er 2,16 år og rentedurasjonen er 0,68.

Utsikter 

Kredittmarginene er litt lavere enn det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp og misligholdsratene har steget noe fra lave nivåer.

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.