Banken har som mål å ha fornøyde bankkunder. Likevel kan det innimellom oppstå forhold som gjør at våre bankkunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom det er tilfelle, ønsker vi å høre fra deg. Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med banken. 

Jæren Sparebank

Jernbanegata 6

Postboks 325

4349 Bryne

Telefon:            91 50 32 90

Epost:               post@jaerensparebank.no

Nettside:          www.jaerensparebank.no

Du kan også ta kontakt direkte med din kundeansvarlig i banken. Dersom du etter dialog med banken velger å rette en formell klage, ber vi om at denne framsettes skriftlig. En skriftlig klage må inneholde klagegrunnlag og eventuelt andre opplysninger som er relevante for saken. Vi anbefaler at bankens klageskjema benyttes.
Våre retningslinjer for klagehåndtering finner du her.

Banken oppfordrer deg til ikke å sende sensitive opplysninger, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon per e-post.

Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir fullt medhold, skal begrunnes.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil du bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på Eika Gruppen  sine nettsider.

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen

0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

www.finkn.no