Landbruk

Det stilles stadig større krav til deg som er gårdbruker. Som andre bedriftsledere skal du sette mål og legge en plan for fremtiden. Fornyelse og effektivisering krever gjerne nye investeringer.