På i Hå - kom te okke i lokalbanken, då!

På i Hå - kom te okke i lokalbanken, då!

Jærens eneste lokalbank er på i Hå. Vi har kontor på Varhaug, der fem håbuer er klare til å gi deg gode råd.Jærens eneste lokalbank er på i Hå. Vi har kontor på Varhaug, der fem håbuer er klare til å gi deg gode råd.