Hvorfor velge lokalbanken?
For mange av våre 33 000 kunder er det en hjertesak å velge bank. Når tjenester og priser er omtrent like – hvem velger du? En bank langt borte der du taster med roboter – eller en bank med kontor der du til og med får din egen rådgiver. En bank som støtter aktivt opp om lokalmiljøet gjennom gaver og sponsorater – eller en bank som sprer seg på halve kongeriket? Du kjenner gjerne noen som trener eller spiller i Jæren Sparebank Arena på Varhaug...

Vi innfører kundeutbytte!
I lokalbanken har vi også en ny gulerot å by på. Jæren Sparebank innfører kundeutbytte, dvs. at deler av overskuddet pløyes tilbake til kundene. Alle får. Er du kunde i 2021, får du penger fra oss våren 22. Utbetaling krever rett nok at vi driver solid og skaper overskudd, og alt tyder på at slik blir det. Overskuddsdelingen vår er en fin ting å ta med i bankregnskapet ditt.

Noen viktige ganger i livet
Du kan fikse mye bank på mobilen, men de gangene du trenger en god drøs om lån, forsikring, pensjon eller annen sparing, er det kort vei til rådgivere som snakker ditt språk. Akkurat nå må vi passe på avstanden, men kaffi skal du få og kjent skal vi bli. Ta kontakt, avtal et møte!