Jæren Sparebank

Vi er lokalbanken på Jæren med kontor i Hå, Klepp, Gjesdal og Time. Våre ansatte er flinke, fjåge og kjenner Jæren.  Vi støtter, sponser og heier på lag og foreninger av alle slag og er en aktiv støttespiller for både landbruk og bedrifter vårt lokalmiljø.