Requirements for foreign citizens without a Norwegian Bank ID:

1. Required documents to be provided by the applicant:

a. Valid passport,
b. Your registration certificate as an EU/EEA national, or
c. Your residence permit if you are a non-EU/EEA national,
d. Your employment contract,
e. Confirmation of your D-number,
f. Your most recent tax return from your home country or country of residence.

2. Appointment
If your application is approved, you will receive an invitation to your nearest branch in order to
review and sign the account agreement.

3. Fees
The current fee for registering a foreign national as a customer in Jæren Sparebank is 1000 NOK
per customer. In addition, there is an annual fee of 500 NOK for the debit card associated with the
account.

WHY DO BANKS CONTROL AND VERIFY THE CUSTOMER´S IDENTITY?
• Banks are strictly regulated and required to follow standard customer due diligence procedures.

• Banks are required to identify and know their customers. This means that we need to verify that
your documents are legal and accurate. In addition, banks are required to ascertain sufficient
information on the customer’s activities. This includes documenting the origin of funds as well as
the purported use of the banking services. 

Utenlandske statsborgere uten BankID
For å søke om å bli kunde i Jæren Sparebank, kan det være nyttig å lese følgende informasjon som forklarer hvordan du går frem:

1. Dokumenter som må fremlegges av søkeren:
- Gyldig pass
- Bekreftelse D-nummer eller norsk personnummer
- Oppholdstillatelse for borgere utenfor EU/EØS.
- Arbeidskontrakt
- Registreringsbevis for EU/EØS borgere
- Kopi av siste års ligningsattest (skatteoppgave) fra det landet der du er skattemessig tilhørende


2. Avtale om oppmøte i banken
Dersom din søknad om opprettelse av kundeforhold blir innvilget, vil du motta et tidspunkt for oppmøte i banken for å gå igjennom og signere avtalen. 

3. Gebyr 
Opprettelse av konto for utenlandske statsborgere som kunder i Jæren Sparebank er kr 1.000,- per kunde. I tillegg kommer et årlig gebyr på 500 kr for bankkort knyttet til kontoen.
 
HVORFOR STILLER VI SPØRSMÅL?
Når du skal bli kunde, må du svare på noen spørsmål og legge ved et skjema til søknaden din. Vi gjør dette på grunn av norsk lov, slik mange andre land også krever. Alle norske banker må følge disse reglene for å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet.

Vi stiller også spørsmål for å bli kjent med deg som kunde og for å gi deg best mulig service, og dette vil vi fortsette med fremover. Vi er forpliktet til å spørre om midlenes opprinnelse og formål med ulike transaksjoner.