Den 1.januar 2023 trådte ny finansavtalelov i kraft. Loven styrker blant annet forbrukervernet, og regulerer flere finanstjenester. Fra 1.juli 2023 omfatter loven handel med verdipapirfond. Derfor stilles det krav til at Eika Kapitalforvaltning (EKF) inngår en kundeavtale i tråd med finansavtalelovens bestemmelser.

Hva innebærer dette for deg?

  • Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe i forhold til verdipapirfondene du har kjøpt hos oss. Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller tjenestene som EKF tilbyr. 
  • Vi oppfordrer deg til å lese gjennom ny kundeavtale og de alminnelige forretningsvilkårene 
  • Avtalen er likelydende for alle som kjøper fond fra oss.
  • Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde. 

Den nye kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene trer i kraft fra 1.juli 2023. Dersom du ikke avslutter ditt kundeforhold hos oss før denne datoen, legger vi til grunn at du godtar at kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene vil gjelde for ditt kundeforhold fremover. 

Hvis det er noe du lurer på kan du kontakte oss i banken!