Onsdag 10. mai får vi storfint og sjeldent besøk.
Norges Bank fører pengepolitikk som skal gi lav og stabil inflasjon, der viktigste
virkemiddel er den berømte styringsrenta. Statens pensjonsfond utland,
oljefondet, er den store sparebøssa for fremtidige generasjoner.
Kom og hør noen av de aller mest sentrale aktørene i Storståvå.

Sted og tid
Storståvå, Bryne
Onsdag 10. mai
Kl. 08.30–12.00

Program
08.30 Kaffe / registrering
09.00 Åpning og velkommen v/Tor Egil Lie
09.10 “Jæren i dag” v/Tom Hetland
09.40 Statens pensjonsfond utland / “Oljefondet” v/Egil Matsen
10.10 Pause
10.30 “De økonomiske utsiktene” v/ Jon Nicolaisen
11.15 Felles lunsj

Påmelding
Bindende påmelding sendes post@jaerensparebank.no
innen torsdag 4. mai. Husk å oppgi om du ønsker lunsj eller ikke