Jæren Sparebank ønsker å bidra til bærekraftig og fremtidsretta utvikling i landbruket og lanserer grønn finansiering av solcellepanel*
Vi tilbyr nå Grønt landbrukslån for finansiering av fornybar energi i landbruket og tror at dette kan bidra til at flere bønder velger nye og mer miljøvennlige løsninger fremover.

  • Krav om at prosjektet utløser støtte fra Fornybar energi / Innovasjon Norge e.l.
  • Gunstig prisnivå - pris på forespørsel
  • Inntil 10 års løpetid
  • 500.000 pr. prosjekt i lånebeløp
  • 1. prioritets pant i fast eiendom
    *Alle grønne energikilder vurderes, primært til solcellefinansiering