Connect2ERP gir deg mulighet til å:

  • Sende ferdig godkjente betalinger til bank automatisk, uten å selv måtte initiere sending eller henting
  • Se forfallsregister og enkelttransaksjoner i sumpost i nettbank
  • Få daglig oppdatering av kontobalanse inn i økonomisystemet og slipper inn i nettbank for å se tilgjengelig likviditet
  • Motta fil med data for alle betalinger, som automatisk avstemmer kunde- og leverandørreskontro direkte i økonomisystem
  • Motta fil med bankavstemming/ elektroniske kontoutskrifter som avstemmer hovedbok/bank automatisk
  • Løsningen støtter betaling til utlandet og leverer avviksmeldinger på enkelttransaksjoner

Løsningen vil støtte alle Visma systemer koblet mot Visma.net Autopay. Visma er i ferd med å løfte flere og flere av sine systemer fra Autopay3 til Visma.net Autopay. Denne løsningen kommuniserer på ISO20022XML format, som er det formatet som er valgt av bankene og som skal brukes i kommunikasjon både mellom kunde og bank, samt mellom banker.

Vi jobber også med å knytte oss til andre økonomisystemer enn Visma. Det jobbes allerede med integrasjon mot PowerOfficeGo, 24SevenOffice og Zdata.

Ta kontakt med oss for mer informasjon, priser, og for å bli satt opp på løsningen når den er på plass.