Noen betalingsmottakere har konto i amerikanske banker som ikke har direkte forbindelse til andre land. Hvis betalingsmottaker har oppgitt informasjon om to banker, må dette hensyntas ved registrering av betaling i nettbank. Det kan være forskjellige måter å registrere disse betalingene på, alt etter hvilke opplysninger man har om betalingsmottaker.

Er du usikker på hvordan du skal registrere dette, ta kontakt med din kunderådgiver.