Femte norske bank som deler overskuddet med kundene
Jæren Sparebank er en av få banker i Norge som betaler kundeutbytte.
Det gir mening å dele med og gi tilbake til kundene, slik vi gjør både gjennom kundeutbytte og gaver til foreninger og lag i lokalmiljøet.
Jæren Sparebank bygger Jæren.

Årlig utbetaling – så lenge vi driver godt
Din andel knyttes til dine verdier i banken. Summen du får utbetalt er avhengig av tre faktorer:

• Hvor mye du har i lån og innskudd gjennom året
• Hvor stort overskudd vi skaper i banken
• Hvilken utbytteprosent forstanderskapet vedtar

Målet er å betale utbytte hvert år. Hvor stor del av overskuddet som skal gå til kundene, vedtas av forstanderskapet hver vår.