Om du er privatkunde, bonde eller bedrift. Overskudd skapes av gode og lojale kunder, sunn og effektiv drift. Jæren Sparebank har alt dette. Så lenge vi har overskudd å dele, så deler vi.

Maksgrense for beregning for utbytte

• Lån 2 millioner / 4 millioner hvis det er medlåntaker

Gjelder alle – privatpersoner og alle typer næringsdrivende

• Innskudd 2 millioner

Gjelder alle – privatpersoner og alle typer næringsdrivende

 

Test utbyttekalkulatoren vår og regn ut hva du får


Eksemplene nedenfor gir et signal om hvor mye du kan forvente. Merk at eksempel for bonde og familie krever medlåntaker.
NB! Alle tall er cirka-beløp.

Studenten
BSU: 250 000
Innskudd: 50 000
Utbytte: ca. kr 850

Familien
Lån: 4 000 000
Innskudd: 100 000
Utbytte: ca. kr 11 500

Pensjonisten
Lån: 0
Innskudd: 2 000 000

Utbytte ca. 5600

Bonden
Lån: 8 000 000
Innskudd: 1 000 000
Utbytte: ca.  kr 14 500

Bedriften
Lån: 15 000 000
Innskudd: 1 500 000
Utbytte: ca. kr 9 800