Målsettingen for stiftelsene er å støtte prosjekter som bidrar til å utvikle og tar vare på gode lokalsamfunn på Jæren.
Gavetildelingen skal bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang prosjekter som er utviklingsorienterte, aktivitetsskapende og gir varig verdi.

Stiftelsene er de største eierne i Jæren Sparebank, med en samlet eierandel på 64 %, og kan disponere overskudd og dele ut gaver til allmennyttige formål i de 4 Jærkommunene.

Sparebankstiftelsen Jæren -  Klepp deler ut gaver til allmennyttige formål i Klepp kommune

Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå deler ut gaver allmennyttige formål i kommunene Time, Hå og Gjesdal.