Våre bedriftskunder må derfor jevnlig fylle ut en kundeerklæring i vårt digitale signeringsrom.
Det kan også være at vi vil be dere om å levere tilleggs-dokumentasjon der det er påkrevd.
Det er styrets leder eller daglig leder som signerer på vegne av bedriften.
Banken sender epost med informasjon om pålogging og utfylling når din kundeerklæring skal oppdateres.
Dersom dere lurer på noe når dere fyller ut kundeerklæringen, så kontakt gjerne rådgiver og be om veiledning