Hvorfor velge lokalbanken på Jæren?
For mange av våre 33 000 kunder er det en hjertesak å velge bank. Når tjenester og priser er omtrent like – hvem velger du? En bank der du taster med roboter – eller en bank med kontor der du får din egen rådgiver. En bank som støtter aktiv opp om lokalmiljøet – eller en bank som innsatsen på halve kongeriket? Vi støtter, sponser og heier og har allerede inngått sponsoravtaler med Ålgård FK, Ålgård HK, Gjesdal IL, Ålgård Turn, Sivert Wiig og Emil Skår. Gode lokalsamfunn trenger idrettslag, idrettshaller, korps,
bondekvinner, ungdomsklubber, bedehus og andre miljøbyggere. Jæren Sparebank heier på frivilligheten i Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Vi innfører kundeutbytte!
I lokalbanken har vi også en ny gulrot å by på. Jæren Sparebank innfører kundeutbytte, dvs. at deler av overskuddet pløyes tilbake til kundene. Alle får. Utbetaling krever rett nok at vi driver solid og skaper overskudd, og alt tyder på at slik blir det. Overskuddsdelingen vår er en fin ting å ta med i bankregnskapet ditt. Les mer her

Noen viktige ganger i livet
Du kan fikse mye bank på mobilen, men de gangene du trenger en god drøs om lån, forsikring, pensjon eller annen sparing, er det kort vei til rådgivere som snakker ditt språk. Din dialekt til og med, for rådgiverne på Ålgård-kontoret er lokale helter.