For å opprette konto må minst en av vergene bruke Jæren Sparebank som hovedbank.
Begge vergene må være, eller bli registrert som kunder i Jæren Sparebank på grunn av legitimering og signering av avtalen.

Er dere ikke kunder i dag?
For opprettelse av kundeforhold på barnet trenger vi først kundeerklæring signert av minst en av vergene.
Ta kontakt med oss på 915 03290 eller post@jaerensparebank.no så hjelper vi med dette.

Ved opprettelse av sparekonto må begge verger signere kontoavtale og nettbankavtale.
Dette sendes til begge verger for signering digitalt.
(Vergene kan velge om kontoen(e) skal disponeres av den enkelte hver for seg uten samtykke fra den andre).
Når avtalene er signert vil de være klar til bruk. Fra fylte 18 år får barnet full råderett over kontoer i sitt eget navn.

 

Ved opprettelse av brukskonto med kort må barnet møte personlig i bank med gyldig pass.
Begge verger signerer konto, nettbank og kortavtale digitalt.
Dersom barnet har egen mobiltelefon ta den med -  så hjelper vi med å komme i gang med Mobilbank.

Barnets verger
I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som er verger for barnet.
Selv om foreldrene er skilt, separert eller flyttet fra hverandre er begge foreldrene fortsatt verger for barnet.
Den som er verge alene kan fremskaffe dokumentasjon av vedtaket ved å kontakte sitt lokale skattekontor eller på Skatteetaten.no (åpnes i nytt vindu).