Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå er den desidert største eieren i Jæren Sparebank.

Dominoeffekten er slik: Jæren Sparebank driver godt og skaper overskudd, sparebankstiftelsene får eierutbytte, deler av utbyttet deles ut som gaver. I det ekstraordinære 2020 trådde stiftelsen til med ca. tre millioner i ekstra driftstilskudd til idrett, musikk og annet lagsarbeid i Hå.

Du kan lese mer om stiftelsen og hvem som har fått støtte her