Jæren Sparebank er en av få banker i Norge som betaler kundeutbytte. De tre siste årene har vi betalt ut til sammen 171 millioner. Det gir mening å dele med og gi tilbake til kundene, slik vi gjør både gjennom kundeutbytte og gaver til foreninger og lag i lokalmiljøet. Jæren Sparebank bygger Jæren.

Årlig utbetaling – så lenge vi driver godt
Din andel knyttes til dine verdier i banken. Summen du får utbetalt er avhengig av tre faktorer:

• Hvor mye du har i lån og innskudd gjennom året
• Hvor stort overskudd vi skaper i banken
• Hvilken utbytteprosent forstanderskapet vedtar

Målet er å betale utbytte hvert år. Hvor stor del av overskuddet som skal gå til kundene,
vedtas av forstanderskapet på vårparten. Deretter deles beløpet på samtlige kunder.