Det aller første kundeutbyttet kommer på din konto rett over påske.
Overskudd skapes av gode og lojale kunder, sunn og effektiv drift.
Jæren Sparebank har begge deler. Du skal glede deg over pengene nå, men det er fint å vite
at de kommer neste år også. Og året etter der igjen. Så lenge vi har overskudd å dele, så deler vi.

Femte norske bank som deler overskuddet med kundene
Jæren Sparebank er femte bank i Norge som innfører overskuddsdeling, et prinsipp mange sikkert også kjenner fra aktører som Coop og Gjensidige.
Bøndene er kjent med deling fra Tine og Gilde.

Årlig utbetaling – så lenge vi driver godt
Din andel knyttes til dine verdier i banken. Summen du får utbetalt er avhengig av tre faktorer:

• Hvor mye du har i lån og innskudd gjennom året

• Hvor stort overskudd vi skaper i banken

• Hvilken utbytteprosent forstanderskapet vedtar

Myndighetene stiller strenge krav til egenkapitalgraden i norske banker. Disse kravene oppfyller Jæren Sparebank med glans.
Vi har skikket oss så godt at vi nå har anledning til å dele ut overskudd. Målet er å betale utbytte hvert år. Hvor stor del av overskuddet som skal gå til kundene, vedtas av forstanderskapet hver vår. Deretter deles beløpet på samtlige kunder.

Kundeutbytte har bare fordeler
Kundeutbytte er utelukkende positivt, slik vi ser det. Vi må fremdeles være konkurransedyktige for å skape overskudd.
En lånerente settes ikke opp, en innskuddsrente reduseres ikke for at vi skal kunne betale deg utbytte. Prisingen av tjenester skal matche betingelsene i markedet – og så får du kundeutbytte i tillegg.

Det lønner seg å dele
Eier du egenkapitalbevis i banken, mener vi kundeutbytte over tid til være positivt både for utbyttet og kursen. Det er all grunn til å tro at Jæren Sparebank blir mer konkurransedyktig. Delingen med kundene vil skape ytterligere vekst og framgang. Til det beste for alle med konto og hjerte i lokalbanken på Jæren.