Ratingbyrået Nordic Credit Rating offentliggjorde 24. november 2022 offisiell rating på Jæren Sparebank.

Jæren Sparebank ble tildelt rating A- med «stable outlook».
Jæren Sparebank sin ordinære senior usikrede obligasjonsgjeld (senior unsecured) ble også tildelt rating A-.

Med bakgrunn i regulatoriske og markedsmessige forhold har banken hatt et ønske om å bli offisielt ratet. Jæren Sparebank har nådd en størrelse der offisiell rating er et naturlige skritt. Ratingen er et viktig bidrag for å sikre stabil tilgang til konkurransedyktig finansiering i fremtiden.

Jæren Sparebank skal være en selvstendig, solid og lønnsom bank som bidrar til lokal vekst og utvikling. Ratingen bidrar til å bygge opp under bankens tilbud av konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester til kundene.

Rapport:

24. november 2022    

Rapporten ligger også på hjemmesiden til Nordic Credit Rating: 
https://nordiccreditrating.com/issuer/jaeren-sparebank