Tidsfrister for innenlandsbetalinger i påsken
Betaler du før onsdag 27. mars kl. 13.30 får mottaker pengene på konto før påske.
Betaler du etter dette, får mottaker pengene tirsdag 2. april.

Tidsfrister for utenlandsbetalinger i påsken
Siste forfallsbehandling før påske er onsdag 27. mars kl. 11.00.
Første forfallskjøring etter påske er tirsdag 2. april kl. 06.00.
Dette innebærer at betalinger som registreres etter siste forfallskjøring 27. mars kl. 11.00
vil bli sendt første virkedag etter påske, tirsdag 2. april.