Hva spør vi om?
Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 

  • Kundeforholdets formål

  • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

  • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til

  • Om du eller noen av dine nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet