For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder.

I tillegg må du opplyse om følgende:  

 

  • Foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.

  • Er det  privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.

  • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.