Korona er en fryktelig dyr lærepenge. Menneskelig og økonomisk. Viruset har vist oss at Norge må kunne stå støtt på egne bein i en krisesituasjon. 
God beredskap handler i høyeste grad også om mat. Sjølforsyning på rundt 40 % er ikke nok.
Vi håper på en større og bredere forståelse av at det å produsere en større del av maten selv, er en viktig del av den nasjonale beredskapen.

Jærbonden går foran
Som alle andre næringer må landbruket bli mer bærekraftig. Det er både et krav og en inspirasjon.
Vi er trygge på at jærbonden vil gå i spissen og bidra til at hele landet, Oslo inkludert, ser verdien av et sterkt nasjonalt landbruk.
Større sjølforsyning og mer bærekraftig produksjon vil styrke norsk landbruk vesentlig. Som fortjent.

Rot i virkeligheten
Den “jærska tyå” knyttes ofte, og med rette, til jærbonden. Stein på stein, høyt tempo, innovasjon, arbeidsglede.
I lokalbanken vet vi at disse godordene har rot i virkeligheten. 800 bønder er kunder hos oss, så vi får beviser hver eneste dag.
Fra dag 1 har vi jobbet for at denne “tyå” også skal være en viktig del av verdigrunnlaget i Jæren Sparebank.
Vi håper det skinner igjennom når du møter oss!