1.januar 2023 trådte ny finansavtalelov i kraft. Loven styrker forbrukervernet, og regulerer flere finanstjenester.
Fra 1.juli 2023 omfatter loven handel med verdipapirfond. Derfor stilles det nå krav til atEika Kapitalforvaltning (EKF) inngår en kundeavtale i tråd med finansavtalelovens bestemmelser.

Hva innebærer dette for deg?
-  Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe i forhold til verdipapirfondene du har kjøpt.
-  Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller tjenestene som EKF tilbyr.
-  Vi oppfordrer deg til å lese gjennom kundeavtalen du har fått tilsendt pr e-post eller brev og som dukker opp under sparing og plassering på nettsidene våre.
-  Avtalen er likelydende for alle som kjøper verdipapirfond fra oss.
-  Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde.

Den nye kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene trer i kraft fra 1.juli 2023. Dersom du ikkeavslutter ditt kundeforhold hos oss før denne datoen, legger vi til grunn at du godtar at kundeavtalen og de alminnelige forretningsvilkårene vil gjelde for ditt kundeforhold fremover.
Kontakt oss på fond@eika.no eller post@jaerensparebank.no