Hva betyr den nye finansavtaleloven for våre kunder?

Loven trådte i kraft 1. januar. Dens hovedformål er å styrke kundenes rettigheter samt forebygge gjeldsproblemer.