Antihvitvaskarbeid er et viktig samfunnsansvar. Vi søker leder for antihvitvaskarbeidet i 100 % stilling. Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering har et stort og økende nasjonalt og internasjonalt fokus i både media og hos myndighetene. Jæren Sparebank prioriterer arbeidet med antihvitvasking høyt og søker derfor 

Faglig leder anithvitask

Jobben

• Fag- og prosessansvar innenfor fagområdet

• Etablere, vedlikeholde og følge opp bankens sitt arbeid innenfor anti-hvitvasking i tråd med gjeldende lover, regler og interne rutiner.

• Rådgi, veilede, lære opp og være samtalepartner for bankens kunderådgivere i spørsmål relatert til hvitvasking og terrorfinansiering

• Administrere bankens overvåkingssystem, samt dialog med andre banker og Økokrim

• Delta i relevante antihvitvaskingsfora internt i banken, samt i Eika Alliansen

 

Du

• Minimum tre års relevant høyere utdanning

• Erfaring fra lignende arbeid

• Interesse og kjennskap til antihvitvaskingsregelverket

• Fordel med kjennskap til bank og betalingssystemer

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

• Evne til å stå på i en hektisk og krevende arbeidshverdag

• Effektiv, men samtidig nøyaktig

 

Stillingen rapporterer til: Banksjef privatmarked.
Spør banksjef privatmarked Kjersti Fuglestad hvis du vil vite mer om stillingen.
Telefon 95 24 93 14 eller kf@jaerensparebank.no.
Send søknad til personal på kr@jaerensparebank.no.
Søknadsfrist: 23. mars