Siste frist for å betale regninger før julaften er fredag 22. desember. Regninger som skal være betalt på denne dagen må registreres i nettbanken før kl.13.30.
Første forfallsdato etter julaften er onsdag 27. desember.

Overføring til BSU-konto må gjøres senest torsdag 28.12 kl. 13.30.
Siste frist for å betale regninger i 2023 er fredag 29. desember. Regningene må være registrert før kl. 13.30
Første forfallsdato etter nyttårsaften er tirsdag 2. januar 2024.

Utenlandsbetaling
Siste frist for å betale til utland før jul er fredag 22. desember. Siste frist for å betale til utland i 2023 er fredag 29. desember kl.10.00.
Første forfallsdato i 2024 er 2. januar kl. 06.00
Normalt vil mottaker få pengene samme dag som betalingen blir utført, men skal betaling være mottatt hos kundens bank før nyttår, bør betalingen gjøres senest 29. desember.
For en del land i andre tidssoner bør du beregne bedre tid enn dette.

Generelt om betalingsfrister
Fristene er ikke absolutte. Hvis tidspunkt for betalingsmottak er viktig, anbefales det at registreringen av betalingen er ferdig gjennomført noen minutter før de ovenfor nevnte tidspunktene.
Overføring mellom egne konti og betaling uten KID til andre kunders konto i samme Eika-bank, vil gå umiddelbart hvis overføringen/betalingen legges inn med forfall samme dag.
Vipps kan benyttes til å betale som normalt gjennom hele jule- og nyttårsperioden.