Det er innført, både fra USA, UK og EU, en betydelig mengde sanksjoner mot personer, selskaper og banker og ytterligere tiltak er ventet.
Det er risiko for at utgående og inngående betalinger kan bli avvist eller frosset og usikkert om banksystemet i disse landene overhodet fungerer.
Vi forholder oss løpende til det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket og transaksjoner som er underlagt sanksjoner vil ikke kunne gjennomføres.
Du som kunde må derfor selv vurdere i hvilken grad det er kritisk å foreta betalinger nå.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at du har et selvstendig ansvar for å vurdere om betalinger og forsendelse av varer er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket.
Mer informasjon om dette finner du på Utenriksdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/ukraina_svar/id2902448/?expand=factbox2902654