Du som allerede er kunde
Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at de må legitimere seg med gyldig pass og svare på spørsmål angående sitt kundeforhold.
Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på alle våre kunders identitet i våre arkiv. 
Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi kjenner identiteten til våre kunder. Du må derfor være forberedt på å svare på disse spørsmålene:

Hva spør vi om?

I henhold til Lov om Hvitvasking er vi pålagt å stille de samme spørsmålene til alle våre kunder.
Vi kommer derfor til å spørre deg om:

-At du bekrefter din identitet - med gyldig pass

-Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra?

-Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter?

-Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner?