Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellene knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital.

Egenkapitalbevis