Bankens styre består av 6 personer. Styret er valgt i møte i forstanderskapet den 30.03.2023.

Verv Navn
Styreleder Per Bergstad
Nestleder Bjørn Lende
Styremedlem Åsbjørn Ueland
Styremedlem Marie Storhaug
Styremedlem   Elin Undheim
Styremedlem (ansattes representant) Rune Kvalvik
Styremedlem (ansattes representant)   Elena Zahl Johansen