Atle Tjåland driver gard på Tjåland i Time. Her bur han i lag meg kona Inger og fire barn i alderen 8 – 18 år.  Garden er på 1500 mål og han har melkekyr og vinterfora sauer. En del av garden er utmark/fjellbeite og 3 – 4 måneder i året er kyr og sauer på sommerbeite.

Nytt fjøs stod klart i fjor og har fått navnet Anfield Barn. Atle er opptatt av at han ikke bare skal ha «ku på skjevå» og Liverpool og fotball er interesser som det er lett å komme i drøs med andre om. Fjøset har forgang i fargen til favorittlaget, melkerobot og plass til 50 kyr. Liverpoollogoen er støpt inn i element på utsida, og Atle kan fortelle at han som har tegna fjøset og logoen er Manchester United fan, men ellers en goe kar. De har fremdeles jevnlig kontakt og sender meldinger for å trekke litt i hverandre alt etter hvilke resultater lagene deres leverer.

Atle Tjåland har drevet garden i 25 år og har et godt samarbeid med nabogardene. Han synes at det er viktig å ha noen å kunne diskutere med både når det gjelder gleder og sorger i bondeyrket, som ellers kan bli ganske ensomt.
Han har også opplevd banken, og sin faste rådgiver, som en god sparringspartner. For kort tid siden flytta han forsikringene sine til Eika på grunn av at de, i følge Atle «har fått mye bedre kunnskap om landbruksforikring og dermed kunne tilby de dekningene jeg trenger».  At han nå har bank og forsikring samlet et sted er også et pluss for ham.

Atle Tjåland er opptatt av framtida til norsk landbruk og mener at det er viktig at bonden blir verdsatt for det arbeidet han/hun legger ned. Å drive gard er ikke en jobb, det er et livsvalg, ikke bare for bonden, men for hele familien.
Med økt press i forhold til rasjonalisering, forskrifter, pris og små marginer må en virkelig ønske å drive gard for å velge dette livet. Han etterlyser større kunnskap om landbruk fra politikerne – og synes at viktigheten av å opprettholde norsk matproduksjon drukner i fokus på billig mat og alternative dietter.

Men han har fortsatt såpass tro på framtida for landbruket at han har flere planer fremover for drifta på eget bruk. Engasjementet og interessen for egen næring og samfunnet generelt er viktige drivere for bonden på Tjåland. Vi takker for drøsen og ønsker Atle og familien lykke til med drifta, og favorittlaget, framover.