På Nevlandsheia i Gjesdal eier og driver ekteparet Trond Magne Bårseth og Ingfrid Nordås gårdsbruk beliggende 300 m.o.h. Garden overtok de i år 2003.   
Produksjonen på garden består av lammekjøtt og geitemelk. Gården er på 750 da totalt, hvorav 90 mål er dyrka, og 230 mål er innmarksbeite. Garden er et typisk familiebruk, der begge ektefellene deltar i drifta, i tillegg til at barna bidrar i perioder. Trond jobber i tillegg på Coop Ålgård avd landbruk.

Ekteparet har drevet med geit siden de overtok denne produksjonen, og har sterk motivasjon og interesse for dette tradisjonelle husdyrslaget. Her står kvalitet i sentrum.
Melkeproduksjonen foregår på ca 120 årsgeiter, og i tillegg kommer dyr til påsett.
Kjeinga foregår om vinteren, og det er liv og røre i geitefjøset i denne perioden. Melkeperioden er fra januar til oktober, og dyrene beiter stort sett ute fra mai til oktober. Geitene melker i gjennomsnitt ca 750 l / år. Geitemelksproduksjon er etter hvert sjelden i vårt distrikt, med en håndfull produsenter igjen. Melka leveres til meieriet på Haukeli, og blir til ost.

Satsning
I 2015 fikk Trond og Ingfrid leid en ekstra melkekvote, og bestemte seg for å bygge nytt geitefjøs. Det gamle fjøset måtte uansett moderniseres, og når de fikk tak i mer kvote fant de grunnlag til å investere i nytt fjøs for framtida. Betydelig egeninnsats er lagt inn i fjøsprosjektet, som stod ferdig til kjeinga i januar 2018. Trond og Ingfrid er svært godt fornøyd med resultatet, og skryter av alle som har vært involverte i prosjektet.
I melkestallen kan 20 geiter melkes samtidig, og i god arbeidshøyde for røkteren. Røkteren har god kontroll med automatisk avtaker på melkeorgan, og computer som overvåker melkemengde og kvalitet. Her har det skjedd en rivende utvikling!

Framtidstro
Ekteparet har god tru på framtida. Etterspørselen etter kvit geitost er økende i Norge, og i Europa for øvrig. Framtida ser lys ut i lyse og trivelige lokaler på Nevlandsheia.
Takk til Trond og Ingfrid for at de deler erfaringene sine. Vi heier på bøndene og ønsker dem lykke til fremover!