Vi deler med alle typer kunder: Om du er privatperson, bonde eller bedrift. Overskudd skapes av gode og lojale kunder, sunn og effektiv drift. Jæren Sparebank har begge deler. Du skal glede deg over pengene nå, men det er fint å vite at de kommer neste år også. Og året etter der igjen. Så lenge vi har overskudd å dele, så deler vi.


Forutsetninger og regneeksempler
Merk at nedre utbetalingsgrense er 100 kroner.
Dersom du har hatt mindre enn 45 000 kroner i lån eller innskudd, vil du for 2021 ikke kvalifisere til minimumsutbetalingen på 100 krone

Maksgrense for beregning for utbytte:

• Lån 2 millioner / 4 millioner hvis det er medlåntaker

Gjelder alle – privatpersoner og alle typer næringsdrivende

• Innskudd 2 millioner

Gjelder alle – privatpersoner og alle typer næringsdrivende

Eksemplene nedenfor gir et signal om hvor mye du kan forvente.
NB! Alle tall er cirka-beløp.

Studenten
BSU: 250 000
Innskudd: 50 000
Utbytte: kr 700

Familien
Lån: 4 000 000
Innskudd: 100 000
Utbytte: kr 9 450

Enslig
Lån: 2 millioner
Innskudd: 400 000
Utbytte: kr 5 500

Pensjonisten
Lån: Null
Innskudd: 2 000 000
Utbytte: kr 4 600

Bonden
Lån: 8 000 000
Innskudd: 1 000 000
Utbytte: kr 11 500

Bedriften
Lån: 15 000 000
Innskudd: 1 500 000
Utbytte: kr 8 050