Felles økonomi?
Det kan være smart å sette seg ned i lag og sette opp et felles budsjett når dere flytter sammen. Vi anbefaler at dere tenkere gjennom hva man har ansvar for sammen og hva man er ansvarlig for alene. En felles konto til regninger og mat kan gjøre det lettere å ha kontroll på utgiftene.

Er det nødvendig med samboerkontrakt? Samboere har ikke det samme rettslige rammeverket som ektefeller. En samboerkontrakt er derfor viktig for å sikre trygge økonomiske rammer både under samboerskapet og ved et eventuelt brudd. En samboerkontrakt gir en god oversikt over hvem som eier hva, hvem som har gått inn med egenkapital, hvordan eventuell gjeld er fordelt, og hvordan formuen og eiendeler skal deles om det skulle bli et brudd.  

Hva bør en samboerkontrakt inneholde?
En samboerkontrakt bør først og fremst inneholde hvem som eier hva når dere blir samboere, og hva som skal skje dersom man får inn nye verdier. Hvis dere går til innkjøp av store verdier eller investerer, er det viktig at kontrakten oppdateres underveis. Skulle samboerforholdet blir oppløst, vil dette være en svært tung prosess for mange. Det er derfor viktig at kontrakten er tydelig, og det bør fremgå hvordan man skal fordele de ulike eiendelene ved et samlivsbrudd. Et økonomiske oppgjør vil være enklere når dere har en god oversikt over hva som skjer med de ulike eiendelene. En samboerkontrakt bør også inneholde en oversikt over hvordan den enkelte skal forholde seg til den andre parts gjeld, og hvordan man skal dele på utgiftene.Her kan dere laste ned samboerkontrakt fra Huseierne.no.

Unngå "samboerfellen" Å tinglyse eierforholdet innebærer at den som kjøper seg inn i eiendommen må betale en dokumentavgift på 2,5% av markedsverdien til den andelen av boligen som kjøpes. Dette kan bli en stor utgift, men tinglysningen er viktig å få på plass. 
Skal en av dere kjøpe seg inn i samboers bolig, anbefaler vi at dere får en verdivurdering på boligen, og deretter avtaler hvor stor andel dere skal eie hver. Når eierandelen er avklart, er det viktig at det nye eierforholdet sikres, ved at dette tinglyses.
Uten tinglysing av eierforholdet risikerer man å sitte igjen med ansvar for lånet, men uten eierskap i boligen. Et annet viktig element er at man blir beskyttet mot samboers eventuelle kreditorer. Tinglysing er derfor å sterkt å anbefale selv om det koster litt. 
Det er verdt å nevne at andels- og aksjeleiligheter er fritatt for dokumentavgift.