Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. 
Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger. Her får våre kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer. 
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og noen av våre kunder vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: 
Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no)
Besvarelsen tar 8-10 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-. 
Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden.