Tildeling av koronastøtte til lag og foreninger i Time og Hå
Kulturbygg i Hå Idrettslag i Hå Samlet Hå
Aqva Fritidsanlegg 12.000 Brusand IL 191.351
Betel 48.000 Brusand Turnforening 38.733
Bjelland bedehus 6.000 Cross RC Klubb 5.936
Brusand bedehus 30.000 Elgane MSK 182.348
Dalabekk Aktivitetshus 12.000 Hå karateklubb 16.588
Gudmestad grendehus 6.000 Hå Pistolklubb 15.753
Holmane gamle skulehus 12.000 Hå Skytterlag 14.338
Holmavatn ungdomssenter 30.000 Jæren mikrflyklubb 3.985
Høyland bedehus 18.000 Nærbø Makotokai ksk 6.980
Hå-Nærbø speidergruppe 12.000 Matningsdal IL 28.587
Internatet Varhaug 12.000 Nærbø IL 311.948
Jadarheim 30.000 Nærbø Rideklubb 28.230
Lerbrekk skule 12.000 Nærbø Samfunnshus 133.333
Mattingsdal bedehus 12.000 Nærbø Sykleklubb 16.493
Nærbø bedehus 48.000 Nærbø Symjeklubb 43.186
Nærbø bygdahus/bkjellar 12.000 Nærbø Turnforening 46.729
Nærbø Samfunnshus 48.000 Nye Loen 266.667
Ognatun 36.000 Ogna Golfklubb 159.056
Ogna bedehus 30.000 Sirevåg Dykkerklubb 7.708
Ogna forsamlingshus 6.000 Tennpluggen Trial 5.779
Opstad skulehus 6.000 Varhaug IL 518.629
Røde Kors-huset 24.000 Vigrestad IK 344.297
Sirevåg bedehus 30.000 Vigrestad sykkelklubb 13.347
Ueland forsamlingshus 12.000
Varhaug misjonshus 48.000
Vigrestad misjonshus 48.000 -1
SUM 600.000 2.400.000 3.000.000
Lag og foreninger i Time Idrettslag i Time Samlet Time
Aktiviteten Saron 3.422 Bryne FK 455.934
Bedehuskirken 69.828 Bryne friidrett 9.577
Bryne KFUK-KFUM 15.555 Bryne håndballklubb 77.036
Bryne skulekorps 41.367 Bryne karateklubb 23.604
Bryne sokn 24.539 Bryne symjeklubb 125.951
Bryne speidergruppe 33.334 Bryne turnlag 82.285
Fantefølge 42.516 Bryne Taekwondo klubb 16.926
FriBU fiskedammen 5.234 Bryne Triatlonklubb 5.817
FRIK Bryne 4.629 Bryne Tennisklubb 106.976
Frøy 4H 17.612 Frøyland IL 617.202
Frøyland sundagsskule 3.973 Frøyland karateklubb 3.335
Jæren albanske kulturforening 3.862 Hognestad IL 203.282
Jæren og Sandnes kaninalslag 6.508 Jæren Golfklubb 131.926
Klatremus 3.246 Jæren alpinklubb 10.706
Kverneland Røde Kors barnegruppe 6.029 Kverneland ski 8.623
Kverneland speidergruppe 37.967 Lye IL 98.448
Lye forsamlingshus 44.018 Rosseland BK 91.044
Maksklubben Saron 7.955 Time skytterlag 59.212
Misjonskirken Bryne 19.912 Undheim IL 329.116
Rosseland skulekorps 20.140
Snøklokka barnelag 3.129
Supermix 1.865
Time bygdeungdomslag 13.048
Time Chun forening 4.466
Ugla guttelag 3.460
Undheim kristeleg ungdomsforening 5.287
Undheim sundagsskule 5.846
Ungdomstreffen Fotland 4.184
Unge Spor 72.165
Vibå 4H 17.904
SUM 543.000 2.457.000 3.000.000