Fra og med 5. mai 2019 er det innført beløpsbegrensninger for bruk av innskuddsautomat.
Som bank er vi pålagt strenge krav av myndighetene når det gjelder å avdekke innskuddsmidlers opprinnelse.
Bankene er i henhold til hvitvaskingsreglementet pålagt å avdekke midlenes opprinnelse,
og transaksjoner som fremmer anonymitet blir vurdert å ha høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.
I likhet med øvrige banker må vi til enhver tid forholde oss til gjeldende regelverk.
Kundetype                         Engangsbeløp                   Sum 30 dager               
Privat(personnummer) kr 20.000 kr 40.000
Bedrift (organisasjonsnummer)                   kr 50.000 kr 100.000

Beløpsbegrensninger for bruk av innskuddsautomatene gjelder pr kundeforhold.
Det vil si at alle kundens konto tas med når bruken måles mot innskuddsgrensene.
Innskudd ut over disse grensene vil bli avvist av innskuddsautomaten.
For kunder som har større kontant behov og som er berørt av disse grensene anbefaler vi å ta kontakt med oss.