Selvsagt handler dette først og fremst om helse – om at vi alle skal bidra til å beskytte alle de som er mest utsatt for alvorlig sykdom og i verste fall død. Men samtidig ser vi at i denne kampen varsler en del bedrifter og bransjer at de allerede har eller vil få økonomiske utfordringer.

Vi er lokalbanken på Jæren og har alltid vært tett på våre kunder. Banken er godt kapitalisert og solid, et godt grunnlag for å kunne strekke oss langt for å hjelpe de som får store utfordringer i tiden fremover. Vi tenker da på tiltak overfor både person- og bedriftsmarkedet som avdragsfrihet på lån og kortsiktige kreditter.

Vi stenger nå i første omgang våre kontorer på Klepp og Varhaug. Det gjør vi for å sikre ansatte mot smitte og at vi ikke skal bidra med smitte i forhold til de som besøker oss. Det betyr at vi er på plass og klar til å hjelpe, men da på telefon og e-post – noen på kontorene og noen fra hjemmekontor. Det samme gjelder for kontoret på Bryne selv om dørene holdes åpne noen dager til.

Det betyr at vi oppfordrer alle til å ta kontakt med sin rådgiver i banken hvis en er usikker på noe eller ønsker hjelp. Vi skal også i denne situasjonen være tett på og bidra til at vi alle kommer best mulig gjennom denne perioden- også økonomisk.

Tor Egil Lie
Adm. banksjef